Projekty UE
11.08.2016
Firma MAR-S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

NAZWA PROJEKTU: „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MAR-S SP. Z O.O. S. K-A
W EFEKCIE ZAKUPU I WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII – SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU UNICUT 3C50”
.:

PROJEKT NR: RPWP.01.05.02-30-0621/15-00

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 1: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE 1.5. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE 1.5.2 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH OBSZARÓW GOSPODARKI REGIONU

OPIS I CEL PROJEKTU:
Realizacja projektu zakłada zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń w procesie produkcji wraz ze zmianami w sposobie organizacji zadań produkcyjnych. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy na wprowadzenie w procesie produkcji innowacyjnych założeń planowanych w długofalowej strategii rozwoju firmy MAR-S Sp. z o.o. S. K-A, co w konsekwencji pozwoli na zbudowanie silnego wizerunku firmy, podwyższenie atrakcyjności i jakości jej wyrobów poprzez udoskonalenie produkowanych mebli tapicerowanych na zagranicznych rynkach docelowych oraz w kraju. Działania te umożliwią rozwój sprzedaży, co przełoży się wprost na wzrost konkurencyjności firmy i pozwoli na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

-       wartość projektu -  926.928,00 PLN
-       wkład Funduszy Europejskich – 565.200,00 PLN

OSOBA DO KONTAKTU:
MARIUSZ SŁUPIANEK 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/


28.07.2017
"ZAKUP LICENCJI 8 MODUŁÓW APLIKACJI WRAZ Z WDROŻENIEM DO
ZAKUPIONEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU MATERIAŁÓW UNICUT 3C50 TRICUT”

1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA

08.08.2017
Uzasadnienie Wyboru Oferty

02.11.2016
Ogłoszenie wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego dotyczącego:
„ZAKUPU, DOSTAW I MONTAŻU MASZYNY – SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU MATERIAŁÓW WRAZ Z WDROŻENIEM


Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy


24.10.2016
Ogłoszenie dotyczące:
„ZAKUPU, DOSTAW I MONTAŻU MASZYNY – SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU MATERIAŁÓW WRAZ Z WDROŻENIEM

1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA

19.08.2016
Ogłoszenie dotyczące zakupu oraz dostaw sprzętu:

1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA

Promocja oraz internacjonalizacja oferty MAR-S Sp. z o.o. S.K.-A.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy MAR-S Sp. z o.o. S.K.-A. poprzez realizację usług doradczych na wysokim poziomie oraz internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.
Przewiń do góry